Hà Tĩnh: Tách Văn phòng ủy ban khỏi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Trao quyết định bổ nhiệm các Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.
Trao quyết định bổ nhiệm các Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.
Trao quyết định bổ nhiệm các Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HĐND Hà Tĩnh.
Lên top