Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Sơ tán hơn 1.900 hộ dân trước khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ ngày 17.10