Hà Tĩnh phấn đấu đến 2025 thu nhập của người dân cao nhất Bắc Trung Bộ

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top