Hà Tĩnh: Nhà của vợ liệt sỹ bị đá vây gần 20 ngày đã được “giải cứu”