Hà Tĩnh: Mưa lũ làm 6 người chết, thiệt hại kinh tế gần 1000 tỉ đồng