Hà Tĩnh: Mở vật lạ dưới gốc khế, cụ bà phát hiện “thiên thần” bị bỏ rơi