Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt thành viên Tổ liên ngành bị tố nhận hối lộ