Hà Tĩnh: Khen thưởng 2 công dân cứu học sinh bị lũ cuốn