Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Hương Khê khốn đốn với lũ chồng lũ