Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Hơn 3.000 ngôi nhà bị ngập, lo dân kiệt sức