Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Hơn 22 000 học sinh nghỉ học do mưa lũ