Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Hàng trăm phụ huynh khẩn thiết kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh dừng VNEN