Hà Tĩnh: Giăng “thiên la địa võng” bắt “lộc trời”

Bẫy chim én giăng dày đặc tại xã Sơn Giang -Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Bẫy chim én giăng dày đặc tại xã Sơn Giang -Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Bẫy chim én giăng dày đặc tại xã Sơn Giang -Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Lý
Lên top