Hà Tĩnh dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 0,53%

Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 khai mạc sáng 6.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 khai mạc sáng 6.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 khai mạc sáng 6.12. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top