Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh: Dọn nhà tổ chức đám tang, phát hiện mìn tự chế?