Hà Tĩnh có tân nữ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Tân Chánh án Phan Thị Nguyệt Thu (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Tân Chánh án Phan Thị Nguyệt Thu (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Tân Chánh án Phan Thị Nguyệt Thu (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: VGP.
Lên top