Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Sở GDĐT Hà Tĩnh
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Sở GDĐT Hà Tĩnh
Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh. Ảnh: Sở GDĐT Hà Tĩnh
Lên top