Hà Tĩnh có tân chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Tiến Hưng trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu. Ảnh: CT
Ông Trần Tiến Hưng trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu. Ảnh: CT
Ông Trần Tiến Hưng trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh với 100% phiếu bầu. Ảnh: CT
Lên top