Hà Tĩnh: Càng học càng kém, Trường THCS Chu Văn An “xin chào” VNEN