Hà Tĩnh: Bổ nhiệm 2 phó giám đốc công an

2 tân phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CA HT
2 tân phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CA HT
2 tân phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CA HT
Lên top