Hà Tĩnh: Bộ đội biên phòng chung tay giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt