Hà Tĩnh: 5 ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã vào bờ an toàn