Hà Tĩnh: 300 suất quà từ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đến với người dân vùng lũ