Hà Tĩnh: 3 người chết, 1 người mất tích, gần 1.000 trâu bò bị chết và cuốn trôi