Hà Tĩnh: 1 tàu cá bị chìm, 1 tàu khác gặp nạn đang chờ ứng cứu