Hà Nội: Xưởng sản xuất hàng nội thất bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt