Hà Nội: Xử phạt trên 270 trường hợp “ma men” sau hơn 1 tuần