Hà Nội: Xử lý môi trường điểm du lịch hồ Tây theo tiêu chuẩn quốc tế

Hồ Tâysẽ được đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác, được đầu tư, xây dựng thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến. (Ảnh: Vietnamnet)
Hồ Tâysẽ được đầu tư, xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, quản lý, khai thác, được đầu tư, xây dựng thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến. (Ảnh: Vietnamnet)