Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng ODA trả nợ chậm tiến độ gói thầu cầu Nhật Tân

Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền
Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền
Lên top