Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Lên top