Hà Nội: Vác dao đuổi chém bạn nhậu giữa chợ, một người tử vong