Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội ứng phó cơn bão số 3: Đã có 2 người bị thương do cây đổ vào người