Hà Nội: Từ 16.5 sẽ thực hiện kiểm tra lần 2 về công tác chuẩn bị bầu cử

Hà Nội sẽ có 15 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra lần hai về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương. Ảnh: TG
Hà Nội sẽ có 15 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra lần hai về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương. Ảnh: TG
Hà Nội sẽ có 15 đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra lần hai về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở các địa phương. Ảnh: TG
Lên top