Hà Nội: Trao thưởng 2 giải báo chí về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa

Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Các tác giả giành giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng & hệ thống chính trị của TP Hà Nội. Ảnh: Phạm Đông
Lên top