Hà Nội: Trao thư khen và bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương trao Thư khen của Bí thư Thành ủy cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: HNP
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương trao Thư khen của Bí thư Thành ủy cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: HNP
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố Nguyễn Lan Hương trao Thư khen của Bí thư Thành ủy cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Ảnh: HNP
Lên top