Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 5 hộ Công giáo

Bà Nguyễn Lan Hương trò chuyện, thăm hỏi các gia đình được hỗ trợ. Ảnh: Hanoigov
Bà Nguyễn Lan Hương trò chuyện, thăm hỏi các gia đình được hỗ trợ. Ảnh: Hanoigov
Bà Nguyễn Lan Hương trò chuyện, thăm hỏi các gia đình được hỗ trợ. Ảnh: Hanoigov
Lên top