Hà Nội tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Khơi nguồn sức mạnh”

Các tiết mục kịch trong chương trình tôn vinh, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến. Ảnh T.H
Các tiết mục kịch trong chương trình tôn vinh, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến. Ảnh T.H
Các tiết mục kịch trong chương trình tôn vinh, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến. Ảnh T.H
Lên top