Hà Nội tiếp tục kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 ngày 11.8.2020. Ảnh: NP
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 ngày 11.8.2020. Ảnh: NP
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 ngày 11.8.2020. Ảnh: NP
Lên top