Hà Nội tiếp tục đề xuất đặt tên phố Trịnh Văn Bô, nhà tư sản hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng

Ảnh nhà tư sản Trịnh Văn Bô và vợ - bà Hoàng Thị Minh Hồ tại căn nhà 48 Hàng Ngang.
Ảnh nhà tư sản Trịnh Văn Bô và vợ - bà Hoàng Thị Minh Hồ tại căn nhà 48 Hàng Ngang.
Ảnh nhà tư sản Trịnh Văn Bô và vợ - bà Hoàng Thị Minh Hồ tại căn nhà 48 Hàng Ngang.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top