Hà Nội tiếp nhận hơn 11 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HNP
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HNP
Hà Nội tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: HNP
Lên top