Hà Nội: Tiếp nhận 72 hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội - Lê Hồng Sơn - bàn giao hồ sơ ứng cử cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Vương Vân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội - Lê Hồng Sơn - bàn giao hồ sơ ứng cử cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Vương Vân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội - Lê Hồng Sơn - bàn giao hồ sơ ứng cử cho Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương. Ảnh: Vương Vân
Lên top