Hà Nội: Thu giữ gần 300 kg chân giò bốc mùi chuẩn bị vào nhà hàng