Hà Nội thông qua phương án vay lại cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Vương Trần.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Vương Trần.
Lên top