Hà Nội thí điểm bố trí chức danh đại biểu chuyên trách HĐND thành phố

Một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: BCP
Một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: BCP
Một phiên họp của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: BCP
Lên top