Hà Nội “thay da, đổi thịt” thế nào sau 10 mở rộng địa giới hành chính?

Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo TP.Hà Nội tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 24.7.2018.
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo TP.Hà Nội tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 24.7.2018.
Ông Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Tuyên giáo TP.Hà Nội tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 24.7.2018.
Lên top