Hà Nội: Thâu đêm di dời hàng xà cừ cổ thụ bên đường Kim Mã