Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: Võ Lâm/HNM
Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: Võ Lâm/HNM
Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Ảnh: Võ Lâm/HNM
Lên top