Hà Nội sẽ trình Bộ Chính trị Đề án không tổ chức HĐND xã, phường, thị trấn

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tóm tắt về Đề án chính quyền đô thị. Ảnh Thanh Hải
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tóm tắt về Đề án chính quyền đô thị. Ảnh Thanh Hải
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tóm tắt về Đề án chính quyền đô thị. Ảnh Thanh Hải
Lên top