Hà Nội sẽ sắp xếp 5 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 584 xuống còn 579 xã

Hà Nội dự kiến sẽ giảm được 5 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Ảnh minh họa: Trần Vương
Hà Nội dự kiến sẽ giảm được 5 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Ảnh minh họa: Trần Vương
Hà Nội dự kiến sẽ giảm được 5 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp. Ảnh minh họa: Trần Vương
Lên top