Hà Nội: Sập giàn giáo, một người tử vong, nhiều người bị thương